Ako podporiť správny vývin reči?

09.07.2017

V tomto článku Vám prinášam zopár tipov ako preventívne pôsobiť na správny rozvoj reči už od útleho detstva do 3.roku života. Ako rozvíjať a podporovať dieťa, aby v reči rýchlo napredovalo. Článok je delený podľa veku detí, aby ste sa v ňom mohli rýchlo zorientovať.

Vývin reči začína už v brušku.

Už v brušku sa postupne vyvíjajú artikulačné orgány dieťaťa. Postupne začína vnímať svetlo a tmu, ticho a zvuky, rozpozná mamin hlas. Už teraz sa môžete dieťatku prihovárať: spievajte mu, hovorte mu, čo práve robíte, môžete mu púšťať aj hudbu. Ak sa začnete dieťaťu prihovárať už v brušku, vypestujete si zároveň pekný zvyk. A keď uzrie svetlo sveta, už budete skúsenou komentátorkou, ktorá ho bude viesť životom.

Novorodenec

Celkom maličké deti s Vami komunikujú najmä cez dotyk a plačom. Plačú, keď im niečo chýba. Nepodceňujte detský plač. Dieťa sa učí, že keď niečo potrebuje, dá Vám o tom vedieť a vy odpoviete. Keď bude na to dieťa pripravené, krik vymení za gestá a neskôr za slová a vety. Novorodenci si radi pripomínajú chvíle v brušku: skúste im ich priblížiť. Nekupujte hojdačky a plyšáky so zvukmi z maternice: dieťa kolíšte v náručí a priložte si ho na holé bruško. Naučíte ho tým, že mama, otec, ľudia, dokážu naplniť jeho potreby - nie veci. Nebude sa cítiť "odložené", ale v kontakte s rodičmi, čo mu uľahčí komunikáciu s Vami aj v budúcnosti.

Od 3 do 8 mesiacov

Dieťa aj naďalej komunikuje nezámerne. Už to však nie je taký "malý, bezmocný uzlíček". Pokúša sa prevaľovať, dvíhať hlavičku, aktívne hýbe rúčkami a nôžkami, dokáže na Vás zaostriť, začína si hrkútať. V tomto období sú pre celkový rozvoj dieťaťa vhodné farebné visiace hračky, ktoré po dotyku vydajú zvuk, najlepšie také, ktoré majú tváričku. Približne v 6-tich mesiacoch si môžete všimnúť, že sa "hrkútanie" mení a začína sa podobať na skutočné slabiky. Dieťa sa už nehrá s hlasom, ale snaží sa opakovať. Skloňte sa k nemu celkom blízko tak, aby Vám dobre videlo na tvár a pery. Môžete sa spolu rozprávať, rozbiť rôzne grimasy, opakovať po dieťati to, čo sa "snaží povedať". Ukážte mu rôzne zvuky, ktoré vydávajú veci naokolo: hrkálka, vareška s hrncom, hodinky, šušťavý sáčok... Často po dieťati opakujte: ak sa mu podarí buchnúť po stole, buchnite aj Vy. Ak dieťa buchne ešte raz - aj vy buchnite. A takto sa hrajte a striedajte.

8 mesiacov - 1,5 roka

Teraz dieťa postupne začína komunikovať zámerne. Vie, že keď niečo potrebuje, musí si na pomoc zavolať mamu. Vie, že keď Vám ukáže v rúčke nejaký predmet, pritiahne tým Vašu pozornosť. Začína komunikovať aktívne a začína tvoriť svoje prvé gestá, neskôr zvuky a slová. Všetko sa po Vás snaží opakovať. Mnoho detí Vám v tomto veku naznačí, že ich nezaujíma krabica plná hračiek, ale omnoho zaujímavejšími hračkami sú vysávač, hrnce, varešky, papuče, šuflíky, práčka, metla.... Netrápte sa tým, že neustále vyhadzuje veci na zem a nosí ich z miestnosti do miestnosti. Využite to. Robte bežné veci spoločne, dieťa sa tým veľa učí. Aby ste rozvíjali jeho reč, všetko, čo robíte, komentujte jednoduchými gestami, zvukmi a slovami. Môžete prať napríklad nasledovne: "Dáme do práčky. Ponožka bác. Druhá ponožka bác. Gate bác." a ponakladajte všetko oblečenie spoločne Vy aj dieťa. Áno, bude to trvať 3x dlhšie ako keby ste to robili sama. A zrejmä občas nájdete v práčke aj nejaké zaujímavé "prekvapenie". Ale dieťa si to užije, veľa sa naučí a v konečnom dôsledku si to užijete aj vy. S dieťaťom sa rozprávajte často a používajte pri tom veľa gestikulácie, krátke vety a jednoduché slová. Pomenúvajte predmety, na ktoré ukazuje. Ukážte mu, čo sa na čo používa. Nesnažte sa ešte, aby sa "hralo samé v izbe", kým vy upratujete. U väčšiny detí v tomto veku to aj tak nedosiahnete. Jeho reč aj celkové schopnosti budete stimulovať omnoho viac, ak si ho vezmete k sebe a umožníte mu robiť čo najviac vecí spoločne. Nájdite si spoločné chvíle a pospomínajte si na básničky, peničky, riekanky (Varila myšička, Hijó heta, Kolo kolo, Ťap-ťap...). Deti ich milujú a začnú si ich aj samé pýtať.

1,5 - 3 roky

Deti začínajú hovoriť svoje prvé vety. Slovná zásoba sa stále zväčšuje, pribúda jednoduchá gramatika a ku koncu 3.roka už počujete rozvité vety, súvetia, či prvé, veľmi jednoduché a stále trochu "domotané", príbehy. Reč je už zrozumiteľná, no ešte nie je čistá - niektoré hlásky dieťa nevie správne vysloviť. Neopravujte ho, ani nevyžadujte, aby rozprávalo čisto. Časom sa to naučí. Pozorne dieťa počúvajte a čakajte, kým urobí prvý komunikačný krok. Nepredvídajte, čo asi potrebuje, ale počkajte, kým to povie sám. Tiež čakajte po každej otázke. Dajte dieťaťu dostatok priestoru, aby sa mohlo vyjadriť. Pýtajte sa prevažne otvorené otázky. Buďte pre dieťa vzorom. Rozprávajte čisto, pomaly, zrozumiteľne. Môžete rozširovať prehovory dieťaťa. To znamená, že ak dieťa povie "Chcem vodu.", vy po ňom vetu zopakujte a pridajte jedno slovo. Poviete: "Chceš piť vodu.". Takto môžete modelovať i slová a gramatiku, ktorú má dieťa "nadosah" - už sa mu pár krát podarila, ale ešte ju nepoužíva. Napríklad prídavné mená (malá/veľká), blízku budúcnosť/minulosť (pôjdeme von, práve sme videli), predložky (do, v na), zámená (dám ti, podaj mi, zanes mu) a i. Začnite čítať knižky: s veľkými obrázkami a málo textom. Také, ktoré hovoria o veciach z každodenného života, často sa v nich opakuje rovaný motív či veta, vety sú krátke. Počas čítania tiež ukazujte, vydávajte zvuky alebo počkajte, kým dieťa pomenuje obrázok samé. Ak sa Vás dieťa stále vypytuje "Čo je to? Čo je to? Čo je to?", nehovorte mu už iba názov veci, ale pridajte aj charakteristiku. (To je bager. Je veľký. Je ťažký. Má kolesá a lyžicu. Naberá hlinu. Používa sa, keď sa stavia dom.)

Ak sa chcete dozvedieť viac o detskej reči, čítajte tu. Ak máte dieťa, ktoré začalo rozprávať neskoro, oneskoruje sa v reči, alebo máte nejaké pochybnosti, možno je kurz HANEN® pre Vás tým správnym riešením! Jeho efektivita je preukázaná. Informujte sa tu:

Prajem Vám veľa rečových úspechov!

Mgr. Jana Pečarková