Logopédia

Logopedickú terapiu neposkytujeme.

Ponúkame Vám však priestor na zodpovedanie Vašich otázok a pochýb. Ukážeme Vám ako podporiť vývin reči a predísť prípadným ťažkostiam. Ak už logopéda navštevujete, ponúkame Vám podpornú skupinu rodičov.

Intenzívny kurz pre rodičov detí s oneskoreným vývinom reči

HANEN® kurz pre rodičov s názvom "Na rozprávanie musia byť dvaja® " je ucelený program pre rodičov detí od 0-5 rokov, ktoré sa oneskorujú v reči. Je vedený logopédom certifikovaným centrom HANEN® pre túto činnosť. Naučí Vás porozumieť komunikácií Vášho dieťaťa. Získate vďaka nemu nové zručnosti ako rozvíjať reč Vášho dieťaťa každý deň. Viac o kurze sa dočítate tu: www.nehovorinecakajte.sk 

V rámci kurzu prípravy na materstvo

sa naučíme efektívne komunikačno-výchovné stratégie, ktoré podporia vývin reči Vášho dieťaťa už od narodenia. Umožnia Vám ľahšiu vzájomnú komunikáciu a porozumenie. Vedú k budovaniu zdravého vzťahu rodiča a dieťaťa. Naučíme sa rozpoznať medzníky vývinu reči. Ukážeme si akými hrami a aktivitami dieťa vedieme k ďalším komunikačným úspechom. Povieme si o najčastejších komunikačných problémoch v detskom veku, aj to, ako rozpoznať ich začiatky. Vyskúšame si spoločne čo sa robí u logopéda.

Podporná skupina

rodičov detí navštevujúcich logopéda je príjemným doplnením k logopedickej terapii. Príďte sa porozprávať s rodičmi, ktorí riešia podobné problémy. Vymýšľajú spôsoby ako urobiť z učenia hru. Snažia sa motivovať svoje deti k cvičeniu. Skúšajú rôzne spôsoby nácviku. Vymýšľajú zlepšováky. Vyrábajú si kartičky a pexesá... zdieľajte tieto cenné informácie, skúsenosti a nápady spoločne. Stretnutia podpornej skupiny sú zdarma. Spoznajte ďalších rodičov, ktorých deti majú podobný problém. Aké úlohy robili na logopédií oni? Ako motivovali svoje deti k cvičeniu? Naučili sa ich deti nové hlásky rýchlo alebo pomaly? Poraďte sa, porozprávajte v priateľskej atmosfére. Stretnutie nie je štruktúrované. Bude však na ňom prítomná logopedička pre prípadnú moderáciu diskusie.

Poradenstvo online

je určené najmä rodičom, ktorí váhajú a nie sú si istí, či už je ten správny čas navštíviť logopéda. Prípadne nevedia, či im logopéd môže s daným problémom pomôcť. Pre Vás všetkých, ktorí váhate a máte otázky, opýtajte sa logopéda v našej skype poradni občianskeho združenia Aktivko. Konzultácie sú zdarma! Konzultácie nenahrádzajú logopedickú diagnostiku ani terapiu.

  • Skype konto: aktivko.sk

 Napíšte nám, prosím, skype správu a dohodneme si konkrétny termín poradenstva.

V zahraničí bez logopéda

Ak sa nachádzate v zahraničí a slovenského logopéda nemáte k dispozícií, pridajte sa do Facebook skupiny V zahraničí bez logopéda. Nájdete v nej ďalších rodičov v podobnej situácií, ale aj mnoho logopédov. Poskytne Vám podporu a nové informácie z oblasti logopédie.