Cenník

Kurz prípravy na materstvo

7 stretnutí, 1. stretnutie zdarma


36€

Individuálna príprava na materstvo

Prvé informačné stretnutie - zdarma

Príprava - cca 2hodiny, 1 téma podľa výberu

Príprava - 8hod.  4 témy, 4 stretnutia    

Cestovné: Šurany- Kostolný sek, Nitriansky Hrádok

Mimo Šurian   

                                    


0€

10€

32€

     0€


0,30€/ 1km 

Cvičenie 45min.

2€


Osobné laktačné poradenstvo - do 1 hodiny  cca 1,5 hodiny

do 2 hodín


Cestovné: ŠU, Kost. Sek, Nitr. Hrádok, Bánov

Mimo Šurian

Individuálna príprava na dojčenie - cca 2hod.


Dohoda možná

8€

10€

15€


0€

0,30€/ 1km

16€Kurz masáže bábätiek

Kurz - 5 stretnutí, 1.stretnutie zdarma

Individuálna masáž - 3 stretnutia + cestovné                       


32€

24€Podporné skupiny 3€

Online logopedické poradenstvo

konzultácie zdarma na skype: aktivko.sk

0€

Zapožičanie baby nosičov

pripravujeme

Chcete nás kontaktovať?