Kontakt

AKTIVKO, o.z.

projekt Pohodové materstvo

SNP 4, Šurany, 942 01

Stretnutia budú prebiehať v CVČ v Kostolnom seku

+421 905 314 446 - Patrícia, lektorka

+421 904 140 000 - Jana, lektorka, logopedička

skype:  aktivko.sk

facebook.com/pohodovematerstvo