Odkiaľ prišlo prvé slovo?

14.01.2017

Ako je to možné, že sa vôbec naučíme rozprávať?
Existujú na to rôzne rozľahlé teórie, tie najnovšie však hovoria o potrebe interakcie, komunikácie s prostredím, s matkou. Prvé ľudské slovo predsa len tak nespadlo z neba. Predchádzajú ho mnohé schopnosti, ktoré sa dieťa muselo najprv naučiť. Voláme ich prekurzory reči.Vďaka nim vieme zistiť, že vývin reči nemusí prebiehať v poriadku ešte predtým, než dieťa povie prvé slovo!

Napodobňujúce džavotanie

Takýmto prekurzorom je napríklad tzv.: napodobňujúce džavotanie,ktoré prichádza okolo 6. mesiaca. Dieťa už nevydáva iba hrdelné zvuky ako doteraz. Už sa iba zvedavo nehrá s hlasivkami a ústami, ale začína vydávať zvuky, ktoré sa podobajú na ľudskú reč. 

Snaží sa imitovať to, čo okolo seba počuje. Mamama, gagaga, bababa...ešte to nie sú slová, ktoré by vždy znamenali to isté, mamy ich však s radosťou "interpretujú" ("Aha, ty si ešte prosíš mliečko?") a tým pomáhajú dieťaťu pochopiť, že týmito zvukmi môže dosiahnuť svoje ciele.

Prekurzory reči

Stálosť objektu

Okolo 8 mesiacov sa najobľúbenejšou detskou hrou stáva "Neni - kukuk!". Zakryť predmet - odokryť predmet! Schovať sa - vykuknúť! To je smiechu pri takej jednoduchej hre. Patrí to však k veľmi významnému obdobiu. Dieťa sa učí, že ak loptu schováte pod plienku - nezmizne! Možno sa doteraz stávalo, že sa dieťa rozplakalo, ak ste odišli z miestnosti. Mohlo to byť preto, lebo spočiatku si dieťa myslí, že ak Vás nevidí, neexistujete. Až teraz začína chápať niečo, čo odborne nazývame stálosť objektu.

A ako to súvisí s prvým slovom? Nuž, slovo existuje i vtedy, keď opisovaný predmet nevidíme. Je to nástroj na to, aby sme opísali i predmety a deje, na ktoré práve nemôžeme ukázať prstom.Okrem nadpisov vám s členením textu na správnych miestach pomôžu aj obrázkové sekcie. Jednotlivé odstavce vášho článku oddeľte obrázkami, ktoré vhodne doplnia obsah.

Spočiatku si dieťa myslí, že ak Vás nevidí, neexistujete. 

Hrové výmeny

Dieťa komunikuje aj predtým, než Vám povie prvé slovo. Vymieňa si s Vami pohľad a hrové činnosti. Ja dám kocku - ty dáš kocku, ja pomiešam - ty pomiešaš! V rámci hrových výmen sa učí, že pri komunikácií jeden hovorí a druhý čaká a počúva, potom naopak.


Gestá

Gestá sú jedným z najjasnejších prekurzorov reči. Dieťa Vás potiahne za rukáv, aby získalo hračku, alebo Vám hračku ukazuje, aby získalo Vašu pozornosť. Prostredníctvom komunikácie chce dosiahnuť svoj cieľ. Komunikuje s určitým konkrétnym zámerom. Ak príde a hračku Vám iba vytrhne z rúk, ani sa na Vás nepozrie - nejde o komunikáciu. Podnecujte dieťa, aby si veci pýtalo, aby používalo gestá. Gest sa netreba báť. Vývinovo predchádzajú slovám a keď dieťa nájde slovo, gesto už nepotrebuje a spontánne ho prestane používať.


Napodobňujúce džavotanie, stálosť objektu, hrové výmeny a gestá - to sú niektoré z nutných medzníkov, ktorými musí dieťa prejsť, aby mohlo vysloviť svoje prvé slovo. Najviac mu s tým pomáha mama, alebo osoba, ktorá mamu zastupuje. V bežných, rutinných situáciách mu totiž ukazuje, ako to s tou našou komunikáciou funguje.


Mgr. Jana Juhásová

Združenie Aktivko, o.z.